utorok, 23 apríla, 2024
Záhrada

Užitočné baktérie v záhradnom jazierku

Štartovacie baktérie do záhradného jazierka sú užitočné nitrifikačné baktérie, ktoré s pomocou kyslíka oxidujú amoniak na dusičnany. Používame ich na jar pri spustení filtrácie (preto štartovacie), no nie je zvykom ich používať celoročne v pravidelných aplikáciách.

nitrosomonas-bacteria

Aby sme dosiahli čistú vodu v záhradnom jazierku, musíme vodu filtrovať. Jazierkový biologický filter však nebude fungovať bez štartovacích nitrifikačných baktérií. Tie svojou činnosťou postupne zredukujú toxický čpavok na neškodné nitráty. Zároveň odstránia zápach z jazierka a zabezpečia číru, priezračnú vodu bez zákalu.

Amoniak sa do jazierka dostáva predovšetkým z výkalov a moču rýb, vodných živočíchov, vtákov a rozkladajúcej sa organickej hmoty (lístia a vodných rastlín). Čpavok (NH4OH) je vodný roztok amoniaku a pre ryby je jedovatý už v malých koncentráciách (1-3 mg/l).

Nitrifikácia je proces oxidácie amoniaku (NH3) najskôr na dusitany – nitrity (NO2−) a následne na (pre ryby) menej škodlivé dusičnany – nitráty (NO3−). Najznámejšie nitrifikačné baktérie sú Nitrosomonas. Na samotný proces nitrifikácie má, okrem množstva amoniaku, vplyv aj hodnota pH, teplota a množstvo kyslíka rozpusteného vo vode.

Štartovacie baktérie odbúravajú z vody živiny, ktoré by inak boli živnou pôdou pre vláknité riasy, ktoré sú z estetického hľadiska v záhradnom jazierku nežiadúce.

Typy štartovacích nitrifikačných baktérií

Jazierkové baktérie sú dostupné v troch formách – v suchej, tekutej a gélovej.

V suchej forme sú dodávané spóry baktérií. Ich výhodou je, že pri preprave a skladovaní nie sú náchylné na teplotu a naopak nevýhodou je ich dlhšia doba nábehu.

Baktérie v tekutej forme začínajú pracovať takmer okamžite po aplikácii. Nevýhodou tekutých baktérií je, že pri nevhodnej preprave či skladovaní (ak sú vystavené mrazu alebo príliš vysokej teplote) zahynú. Aj v prípade, keď ich použijeme do jazierkového filtra, želaný efekt sa nedostaví.

Baktérie v gélovej forme sa ľahšie aplikujú priamo na filtračné médium, napríklad biomolitan, kde sa skôr uchytia.

Štartovacie jazierkové baktérie sa ďalej líšia aj podľa účelu použitia. Iné sú baktérie pre kúpacie jazierka, iné pre záhradné jazierka a iné sú baktérie pre jazierka s rybami, kde je potrebné zvládnuť veľkú biologickú záťaž.

Vhodnosť výberu baktérií závisí aj od ročného obdobia. Existujú špeciálne baktérie na jarné vyčistenie jazierka, baktérie na zimu do studenej vody, ktoré fungujú aj bez prístupu slnka (druh Psychrophiles) a štandardné nitrifikačné baktérie na letnú sezónu, ktoré potrebujú vodu s teplotou nad 12 ºC (jedná sa napríklad o baktérie, ktoré dokážu fotosyntetizovať).

Kedy používať baktérie v jazierku

Štartovacie baktérie je nevyhnutné aplikovať jednorazovo, vždy po napustení jazierka čerstvou vodou, pri každej, aj čiastkovej výmene vody, a teda napríklad aj po prudkom daždi. Baktérie dopĺňame v obnovovacích dávkach aj pravidelne po čistení jazierkového filtra, alebo pri dlhodobejšej nečinnosti filtra (výpadok energie, porucha čerpadla a podobne).

Nesmieme zabúdať, že pri aplikácii väčšiny liečiv pre ryby do záhradného jazierka dochádza k úhynu nitrifikačných baktérií. Preto po ukončení liečby rýb a výmeny časti vody, ktorá zníži koncentráciu antibiotík vo vode, je nutné aplikovať nitrifikačné baktérie opäť.

Ako aplikovať baktérie do vody

Pred použitím baktérií je potrebné si preštudovať odporúčania výrobcu. Najbežnejšie sa však aplikujú tak, že sa potrebné množstvo baktérií rozmieša vo vedre s vodou z jazierka a následne sa rovnomerne rozlejú po jazierku a priamo do jazierkového filtra.

Nitrifikačné baktérie sú v svojej podstate baktérie ako každé iné. UV lampa je určená na zabíjanie jednobunečných rias (ktoré spôsobujú „zelenú vodu v jazierku“), ale aj na ničenie baktérií. Preto je potrebné pred aplikáciou užitočných baktérií do jazierka UV lampu vypnúť a nechať ju vypnutú počas nasledujúcich 24-48 hodín. Počas tohto času sa baktérie uchytia na filtračných médiách a začnú sa množiť.

Prospešné baktérie sa v záhradnom jazierku nachádzajú všade: vo vode, na skalách, na fólii, no najviac ich má byť v biologickom filtri. Ten je naplnený filtračným materiálom, kde sa môžu baktérie usídliť.

Filter musí byť dostatočne vzduchovaný, pretože nitrifikačné baktérie potrebujú pre svoju 100% účinnosť množstvo kyslíka, a to najmä počas horúcich letných dní. Čím je teplota vody vyššia, tým väčšia je spotreba kyslíka baktériami.

Skladovanie a ochrana baktérií

Baktérie je nevyhnutné ochrániť pred mrazom. Rovnako zle znášajú aj teplotu nad 40 ºC a priame slnečné žiarenie. Preto by sme mali baktérie skladovať vo vhodnom prostredí, napríklad v pivnici, sklade či garáži pri teplote ideálne od 5 do 30 ºC.

Záver

Na jazierkové baktérie by sme nemali zabúdať pri zakladaní nového jazierka, no ani pri čistení filtra. Ak sa vám zdá jazierko špinavé, prvé po čom by ste mali siahnuť sú práve užitočné baktérie a nie jazierková chémia.

Každá nečistota vo vode pridáva zákal a znižuje tak priezračnosť jazierka. Udržiavaním zdravej biologickej rovnováhy v jazierku a odstraňovaním rozpustených látok z biologického odpadu udržia tieto užitočné baktérie vaše záhradné jazierko čisté. Nitrifikačné baktérie tieto mikroskopické čiastočky odstránia svojou biologickou činnosťou a tým jazierko vyčistia.

Text: Ing. Dalibor Katreniak, NUMA s.r.o.
Foto: LuminUltra Technologies Ltd.