Rôzne

Drevo

Snáď najstaršia a najviac využívaná surovina pri výrobe nábytku je drevo. V tomto článku by som vám rada priblížila u nás využívané typy drevín (čiernym sú listnaté stromy, červeným sú ihličnany), ale aj najbežnejšie materiály, z ktorých je zhotovovaný nábytok z dovozu (zeleným sú označené cudzokrajné rastliny).

Agát

Drevo je matne lesklé a dekoratívne. Ťažké a tvrdé, veľmi trvanlivé, odolné voči biotickým škodcom. Dobre sa opracováva, štiepa i povrchovo upravuje, horšie sa však impregnuje.  Využíva sa v stolárstve a na výrobu rôzneho náradia, porísk, kolov vo viniciach, rebríkov a v poslednom čase čoraz viac i záhradného nábytku.

Brest

Drevo má lesklé a veľmi dekoratívne, menej trvanlivé, no trvanlivosť sa pod vodou zvyšuje. Dobre sa suší, opracováva i povrchovo upravuje. Slúži na obklady stien, výrobu nábytku, okrasných dýh, ale aj na konštrukciu vodných stavieb.

Breza

Drevo je značne pružné, veľmi pevné, zle štiepateľné, ale málo trvanlivé. Dobre horí aj surové. Je mierne tvrdé a stredne ťažké. Má pliesňovitú vôňu. Cení sa najmä v kolárstve, používa sa v nábytkárstve, rezbárstve a debnárstve. Vyrábajú sa z neho dyhy a preglejky, cievky, dreváky, hračky, ale aj lyže.

Čerešňa

Má charakteristickú príjemnú vôňu. Drevo je veľmi lesklé a dekoratívne, no menej trvanlivé. Možno ho dobre opracovávať, moriť i povrchovo upravovať. Používa sa na výrobu nábytku, okrasných dýh, častí hudobných nástrojov, cigaretových špičiek či zhotovovanie drobných ozdobných a úžitkových doplnkov.

Dub

Drevo má lesklé a veľmi dekoratívne. Môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať, ťažko sa však impregnuje. Pri sušení sa v dreve často tvoria trhliny. Vysoký obsah trieslovín spôsobuje pri styku so železom začernenie. Používa sa na stavbu lodí a vodných stavieb, v nábytkárstve, na výrobu rôznych stavebných prvkov (parkety, prahy, schody, okná, dvere, interiérové a exteriérové obklady).

Jabloň

Drevo je matné, bez lesku, zle sa štiepa a suší (počas sušenia sa silne zmrašťuje, čo má za následok vznik trhlín), je málo trvanlivé. Používa sa len v malej miere na výrobu dekoračných predmetov.

Jaseň

Drevo má veľmi dekoratívne, no málo trvanlivé. Môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať. Používa sa v nábytkárstve, na výrobu dýh, parkiet, prahov, schodísk, športových potrieb (pádla, sane, luky, rakety, baseballové pálky, stredy lyží a pod.)

Orech

Drevo je veľmi dekoratívne. Horšie sa však suší, ale môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať. Jadro je trvanlivé a odolné proti biotickým škodcom, na rozdiel od beli, ktorá je málo trvanlivá. Využitie má najmä v nábytkárstve pri výrobe ozdobných skriniek, intarzií či klavírov. Z orechového dreva sa vyrábajú aj rámy obrazov a drobné dekoračné predmety.

Slivka

Drevo je dekoratívne, ťažké a tvrdé, ale napriek tomu málo trvanlivé. Možno ho dobre povrchovo upravovať, ale zle sa štiepa a suší (počas sušenia drevo praská a tvoria sa trhliny). Pre svoj dekoratívny vzhľad a zaujímavú textúru sa používa v rezbárstve i v umeleckom stolárstve, na výrobu intarzií, rôznych ozdobných predmetov a nástrojov.

Borievka

Drevo je veľmi dekoratívne a veľmi aromatické. Ľahké až stredne ťažké, dobre sa opracováva i povrchovo upravuje. Trvanlivosť dreva je vysoká a je odolné aj voči hmyzu. Používa sa len zriedka a to v nábytkárstve na výrobu intarzií.

Borovica

Drevo má dekoratívne, ľahké a mäkké. Môžeme ho dobre sušiť, opracúvať a povrchovo upravovať. Drevo beli sa dobre impregnuje. Jadrové drevo je trvanlivé a odolné. Zato beľ je náchylná na zamodranie. Borovicové drevo však nachádza široké uplatnenie ako stavebný a konštrukčný mate­riál na vonkajšie aj vodné stavby, v nábytkárstve (stoly, stoličky, skrine, komody, kostry čalúneného nábytku, záhradný nábytok) a truhlárstve (okná, interiérové a exteriérové dvere, podlahy, schody, obklady vnútorných i vonkajších stien).

Duglaska

Drevo má dekoratívne, môžeme ho dobre sušiť, opracovávať, i povrchovo upravovať. Zle sa však impregnuje. Jadro má trvanlivé a odolné. Používa sa ako stavebné a konštrukčné drevo vo vnútornom i vonkajšom prostredí, na stavbu lodí a stožiarov.

Jedľa

Drevo je málo dekoratívne, matné, ľahké a mäkké. Je odlupovateľné a horšie sa opracováva pre nerovnakú tvrdosť jarného a letného dreva. Môžeme ho dobre sušiť, štiepať, opracovávať, povrchovo upravovať,  či moriť. Horšie sa však impregnuje a je menej odolné voči vonkajším vplyvom, stredne odolné proti biotickým škodcom. Je ale trvanlivejšie ako smrekové drevo a aj použitie má podobné.

Smrek

Drevo je matne lesklé, málo dekoratívne, ľahké a mäkké. Môžeme ho dobre sušiť, štiepať, opracovávať, povrchovo upravovať i moriť, no zle impregnovať. Je menej trvanlivé a odolné proti biotickým škodcom. Použitie má ako stavebné a konštrukčné drevo na nadzemné i podzemné stavby, v nábytkárstve (nábytok, dyhy, preglejky, lišty).

Smrekovec

Drevo má veľmi dekoratívne, trvanlivé a odolné. Ide o jedno z najkvalitnejších driev vhodné na vodné stavby, či stavby lodí. Uplatňuje sa v stavebnom a nábytkovom truhlárstve (okná, dvere, vnútorné i vonkajšie obklady).

Tis

Drevo je veľmi dekoratívne a pružné, dobre sa opracúva i povrchovo upravuje. Trvanlivosť má vysokú, je odolné proti biotickým škodcom (hmyz, huby, plesne). Obsahuje vysoko toxický taxín, čo zapríčiňuje, že prach vznikajúci pri jeho opracúvaní dráždi pokožku a sliznice. Vyrába sa z neho intarzný (drevom ozdobne vykladaný) nábytok.

Mahagón

Je označenie viacerých druhov tmavého tvrdého dreva. Rastie predovšetkým na území Ázie, Afriky a Strednej a Južnej Ameriky. Je veľmi pevné a trvácne, výnimočne odolné voči škodám spôsobených parazitmi. Je vhodné na spracovanie ručné i strojové, keďže je stabilné a zároveň dosť pružné i ohybné. Drevo mahagónu je vode odolné a preto bolo v minulosti používané na stavbu lodí. Výborne sa hodí na výrobu najrozličnejšieho nábytku a vďaka jeho tvrdosti a akustickým vlastnostiam sa používa aj na výrobu korpusov elektrických gitár.

Palisander

Je tvrdé a ťažké hnedočervené až fialové drevo s čiernym ryhovaním niektorých juhoamerických tropických stromov, ktoré sa používa najmä pri výrobe gitár, nábytkov, luxusných podláh a v sústružníctve.

Rotang

Z liany palmovej CALAMUS ROTANG, je pevný a pružný. Pre výrobu nábytku sa ratanové prúty väčšinou olupávajú a brúsia, niekedy ale zostávajú v surovej neopracovanej podobe. V parnej kúpeli sa ratanovým tyčiam vracia pružnosť, poddajnosť, ktorá umožňuje ohýbanie a tvarovanie rozmanitých tvarov nábytku a doplnkov. Keď vychladne a zaschne, tak sa jeho tvar už nemení a ostáva zachovaný. Zo šupky, ktorá sa odstráni, sa vyrábajú rohože, alebo sa využije ako spojovací materiál pri výrobe nábytku. Vo vlhkom stave ratan ľahko prijíma farbu, preto sa často morí.

Bambus

Je súhrnný názov pre niekoľko rodov stále zelených drevnatých tráv. Slúži ako mnohostranný materiál pre podobné účely ako drevo. Môže byť použitý ako materiál na konštrukciu stavieb, výrobu nástrojov, nábytku, ale aj papiera. Má vlastnosti, ako sú tvrdosť, stabilita, estetickosť či dlhodobá životnosť

Poslednými nami uvádzanými materiálmi používanými v nábytkárstve sú banánový list, palmový list a morská tráva. Z nich sa robí výpleť u ratanového nábytku. Bývajú sfarbené do rôznych odtieňov hnedej.

Peknú galériu jednotlivých druhov dreva si môžete pozrieť na www.rezbarstvo.sk